PEDIJATAR

Dr Biljana Kostić je doktor medicine, specijalista pedijatrije sa višegodišnjim iskustvom u dijagnostici i lečenju beba i dece u medicinskim centrima kako u Srbiji tako i u Inostranstvu.

Biljana je veoma cenjeni ekspert iz oblasti pedijatrije, autor kongresnog rada na Prvom kongresu racionalne terapije u medicini na temu zloupotrebe antipiretika. Višestruki je predavač mnoštva radionica različitih tematika iz svoje oblasti i nosilac CPR sertifikata. Autor je nekoliko emisija edukativnog karaktera o pravilnom rastu i razvoju dece.

Ekskluzivna usluga za sve naše klijente je gratis kućna poseta pedijatra, koja uključuje detaljan sistematski pregled beba i dece od 0-10 godina na srpskom, engleskom ili francuskom jeziku.

PEDAGOG

Jelena Holcer je diplomirani pedagog sa više od 25 godina iskustva u radu sa roditeljima i decom.Osnivač je jedinstvene škole roditeljstva u kojoj su roditeljima na raspolaganju najrazonvrsnije radionice koje se tiču učenja roditeljstva. Autor je preko 25 knjiga o roditeljstvu i vaspitavanju dece.

Za uspešno roditeljstvo potrebno je znanje, praktična edukacija, usvajanje određenih veština. Ljubav i najbolje namere nisu dovoljni. Kada poznajete osnove vaspitnog procesa i potrebe svog deteta, u mogućnosti ste da probleme preduhitrite, a one postojeće brže i efikasnije rešite.

Zato je važno je da na vreme naučite:

  • Koje su razvojne potrebe deteta u određenim uzrastima (šta u kojoj fazi možete očekivati i kako se sa ovim preprekama izboriti)
  • Prva socijalizacija (vrtić ili škola)
  • Reakcije deteta na promene u porodici
  • Najčešće greške roditelja i kako ih otkloniti
  • Konstruktivne kazne i neophodne zabrane
  • Koji su efikasni modeli roditeljstva (“prava mera” autoriteta i doslednosti, razlika između poštovanja i strahopoštovanja, sticanje poverenja kod deteta…)
  • Komunikacija: najčešći sukobi, modeli rešavanja i prevazilaženja

Za ove, ali i sve druge odgovore u vezi odrastanja i vaspitanja Vašeg deteta, njegovih razvojnih faza, eventualnih problema i Vaših nedoumica, dobićete od našeg pedagoga Jelene Holcer.

Postavite pitanje našem pedagogu

PSIHOLOG

Ana Milojković je doktor psiholoških nauka, konstuktivistički psihoterapeut i docent na departmanu za psihologiju na Fakultetu za medije i komunikacije. Specijlistička testiranja ličnosti, sposobnosti i motivacije kandidata sprovodi po najsavremenijim svetskim standardima, uvažavajući krucijalna psihometrijska pravila.

Višegodišnje profesionalno iskustvo u HR-u i psihoterapiji, garantuje našim klijentima donošenje odluka od važnosti kada je u pitanju najfiniji izbor personala Vaše kuće.

Polja ekspertize, između ostalih su joj: motivacija i zadovoljstvo poslom, komunikacija, individualistički pristup ispitivanju ličnosti i ispitivanje međuljudskih odnosa na radu.

Postavite pitanje našem psihologu ili zakažite sastanak

LOGOPED

Dokazano je da rana stimulacija deteta može da poveća inteligenciju kod deteta čak 30%! Zamislite dete koje ima odredjenih poteškoca u primanju tih stimulacija, koliko propusti vremena dok roditelji prepoznaju problem, prihvate ga, upute se pedijatru.Rana stimulacija podrazumeva period od rodjenja do treće godine.