NAŠE GARANCIJE

 

Agencija detaljno proverava reference svake dadilje kako bi smo se uverili ne samo u preporuke prethodnih poslodavaca, već želimo biti sigurni da su oni bili izvanredni i bezbedni pružaoci usluge kada je u pitanju nega beba i dece. Specijalizovani skrining test koji korisitimo u radu sa visokomotivisanim kandidatima, dizajniran je tako da porodicama mogu biti prezentovani isključivo kandidati čiji su testovi visoko ocenjeni na skali savesnosti, pouzdanosti i motivacije za rad sa decom. Agencija porodicama pruža minimum 3 meseca ugovorne garancije. Ukoliko vaša dadilja iz bilo kog razloga želi da raskine saradnju sa Vama, agencija u roku od 24/48h obezbeđuje novu dadilju.

Nije slučajno što više od 90% porodica dolazi kod nas posredstvom preporuke.

Naša istraživanja su pokazala da većina klijenata angažuje jednog od prva tri kandidata koje pošaljemo na intervju.

Kolibri babysitting Beograd