Usluge

DADILJA 24/7 “Live In”
UHNWI DADILJA
PEDIJATRIJSKA SESTRA ZA BRIGU O NOVOROĐENOJ BEBI 24 /7
KONSULTANT ZA DADILJE
PATRONAŽNA SLUŽBA 24h
PRATNJA I BEZBEDNOST DECE
KUĆNI PERSONAL ZA UNHWI PORODICE
DADILJE SPECIJALISTI ZA BRIGU O BLIZANCIMA 24 / 7